4 de Marzo - San Casimiro de Polonia

Llamado por los polacos como "el pacificador", fue el tercero de los trece hijos de Casimiro IV, rey de Polonia y de Isabel de Austria. Muy devoto desde la infancia, Casimiro se consagró a la oración y penitencia, rechazando toda blandura consigo mismo. Casimiro vivía siempre en la presencia de Dios y era tranquilo, alegre y simpático a todos. Su amor a Dios se traducía en amor a los pobres, que son miembros de Cristo.
Por obediencia a su padre, Casimiro tuvo que partir a la frontera con Hungría, como cabeza de ejército para defender a los nobles de ese país de su antiguo y tirano rey, sin embargo no tuvo mucho éxito y ante el temor de iniciar una nueva e injusta guerra, el santo prefirió entregarse nuevamente al estudio y la oración y renegar de tomar las armas, pese a los ruegos de su padre y de los nobles. Asimismo, en la corte se habló de casarlo con la hija del emperador Federico III, pero Casimiro no quiso ni pensar en renunciar al celibato que se había impuesto. Las austeridades que practicaba agravaron la enfermedad de los pulmones que padecía y Casimiro murió en 1484, cuando no tenía sino 23 años de edad.

4 marca obchodzimy Å›więto Å›w. Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej.

Królewicz Kazimierz urodził się na Wawelu jako drugi syn króla Kazimierza Jagiellończyka i królowej Elżbiety Rakuszanki. Gruntownie wykształcony pod kierunkiem Jana Długosza i Kallimacha, jako piętnastolatek zaczął być przygotowywany do następstwa po ojcu na tronie polskim. Uczestniczył w obradach rady koronnej i przez 2 lata pełnił funkcję namiestnika w Królestwie Polskim.
W 1483 stan jego zdrowia zaczął się pogarszać. Chory na gruźlicę zmarł w obecnoÅ›ci ojca w Grodnie, 4 marca 1484, w wieku 25 lat. Pochowany został w katedrze wieleńskiej.

Åšmierć w opinii Å›więtoÅ›ci i rozszerzający się kult królewicza pomogły Zygmuntowi Staremu w staraniach o kanonizację brata. Stosowną bullę wydał w 1521 papież Leon X. Królewski wysłannik, biskup Erazm Ciołek, wkrótce zmarł, a dokument zaginął. Kolejną bullę kanonizacyjną, na proÅ›bę króla Zygmunta III Wazy, wystawił w 1602 papież Klemens VIII.
Jako patron królestwa Å›więty Kazimierz doczekał się wielu przedstawień w Katedrze Wawelskiej. SpoÅ›ród nich zachowały się m.in. statua Å›więtego na baldachimie Ołtarza Ojczyzny, obraz Tadeusza Kuntze-Konicza z dawnego ołtarza Å›w. Kazimierza w nawie głównej Katedry, witraż z wyobrażeniem królewicza projektu Józefa Mehoffera w nawie głównej Katedry, wizerunek Å›więtego poÅ›ród patronów i postaci historycznych na sklepieniu kaplicy krolowej Zofii, autorstwa Włodzimierza Tetmajera oraz statua Å›więtego na hełmie wieży Zegarowej.


<< Volver

Dirección

Borges 2076

CABA, Argentina

Contacto

Tel: +54 11 4774-7621